Ydin

Autamme yhteissuunnittelun avulla asiakkaitamme kehittämään, kehittymään ja menestymään.

Ohjaamme valmentavasti strategista kehittämistä, systeemisiä muutoksia sekä palvelu- ja tuotekehitystä. Fasilitoimme innostavasti ja tuloksellisesti.

Olemme saaneet matkan varrella hienoa yhteistyökokemusta keskenään hyvin erilaisten asiakkaittemme kanssa: Martela, Tehy, LAMK, TE-keskus, Tieto, Fazer Food Services, Metsähallituksen luontopalvelut, Kuopio Innovation, Canon, Cursor, Elisa Oyj, Wareco, Espoo, Vantaa, Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveysvirasto, MTK, Finanssialan keskusliitto, PHSOTEY, Opetushallitus, Kemppi, Okmetic, Karvi, HusLab, BLC, Lapin Liitto, GIA, STM, Työterveyslaitos, Farmit, Design Forum Finland, MB-rahastot, CGI-Suomi Oy, Kuntaliitto, FCG…

Pitkä kokemus on tuonut mukanaan vankan ammattiosaamisen, jota voi monipuolisesti hyödyntää asiakkaittemme vaihtuviin tarpeisiin. Palaute ja tulokset fasilitoinnista ja co-designista ovat olleet erinomaisia.

Mitä on co-design ja fasilitointi?

Co-design on ohjattua ja dialogista yhteisuunnittelua ja -työtä. Fasilitointi on valmentavaa ja dialogista ryhmäprosessien ohjaamista. Fasilitoija voi ohjata strategista kehittämistä, systeemisiä muutoksia, palvelu- ja tuotekehitystä tai mitä tahansa muuta suunnittelua. Työskentely voi tapahtua yksittäisinä workshoppeina tai etäfaslitoituna omien päätelaitteiden äärellä.

Co-design on parhaimmillaan
– käyttäjälähtöistä
– yhteisiä merkityksiä, yhteistä ymmärrystä ja näkemystä
– osallistumista kiihdyttävää
– tuloksellista ja tehokasta
– innostavaa ja motivoivaa
– toisin ajattelua, pohtimista yhdessä ja erikseen
– avointa ja läpinäkyvää
– moninäkökulmaista ja monialaista
– yhdessä oppimista
– joukkoistettua ymmärrystä
– toisin ajatteluun ja tekemiseen kannustavaa
– historia,- tilanne- ja tulevaisuustietoista kehittämistä
– yhteisön uusi työtapa.

Sen sijaan co-design ei ole
– löysää keskustelun juontamista
– pääasiassa huonoja kompromisseja
– keskusteluja, joista ei seuraa mitään
– pelkästään mukavaa yhdessäoloa
– osallistavinaan ja tekevinään olemista
– asiantuntijan egotrippailua
– työelämän teatteria
– totutun toistoa
– ohjaamatonta fiilistelyä.