Fasilitointi

Erinomainen fasilitoija ohjaa ja rytmittää yhteisuunnittelua tilannetietoisesti. Hän on hyvä kuuntelija, yleissivistynyt kokonaisuuksien ymmärtäjä ja inhimillinen kannustaja. Taitava fasilitoija yhdistää näkökulmat, sisällöt ja osaamiset. Hän saa tuloksia aikaiseksi yhdessä erilaisten ihmisten kanssa.
Mitä fasilitointi oikein tarkoittaa? Valitettavasti tuolle vierasperäiselle sanalle ei ole suoraa suomenkielistä vastinetta. Fasilitointi merkitsee valmentavaa ryhmäprosessien ohjaamista. Fasilitoija suunnittelee työn kulun yhteistyössä asiakkaan kanssa ja ohjaa työtä valmentavasti. Hän pitää langat käsissään ja vastaa siitä, että tulokset syntyvät sovitussa aikataulussa. Fasilitoija luo hyvää henkeä ja tukee osallistujia työssään.