Ennakointi

Mitä tahansa suunnittelua ja kehittämistä tulisi tehdä tulevaisuustietoisesti. Otamme yhdessä asiakkaittemme kanssa huomioon toimintaympäristössä tapahtuvat muutokset ja niiden vaikutukset. Näin teemme kehittämistyötä, joka ei vanhene käsiin.

Ennakointi- ja muutoskyvykkyydestä on tulossa organisaatioiden tärkeä selvitymiskeino nopeasti muuttuvassa, monimutkaistuvassa ja epävarmemmaksi käyvässä maailmassa. Pitkien ja hitaiden prosessien asemesta kannustamme organisaatioita toimimaan co-design -periaatteiden mukaisesti yhteistyössä tässä ja nyt. Autamme asiakkaitamme menestymään toimintaympäristön muutoksissa kehittämällä yhdessä uusia toimintamalleja ja yhteisöllisiä työtapoja, jotka tuovat tulosta ja lisäävät hyvinvointia.

Lisäämme asiakkaittemme tietoisuutta tulevaisuuden uhista ja mahdollisuuksista muun muassa ennakointikartan avulla. Työskentelemme myös konkreettisesti tulevaisuuden parissa luomalla visualisoituja vaihtoehtoisia tulevaisuuksia (design fiction & design science fiction). Tulevaisuus tehdään näkyväksi.

Mikäli haluat ostaa ennakointikartan omaan käyttöösi, käy tutustumassa karttaan yhteistyökumppanimme Futures Platformin sivuilla.