Dialogi

Ennen asiantuntijuus ja viestintä oli luonteeltaan yksisuuntaista, nykyään yhä enemmän dialogista, siis kaksisuuntaista. Meidän ammattitaitoomme kuuluu erityisesti uuden dialogisen ja yhteisöllisen suunnittelun ja työn edistäminen.

Fasilitoimamme yhteisuunnittelu perustuu dialogiin. Tietoa ja osaamista ei pantata, vaan jaetaan kaikkien osallistujien hyödyksi. Luomme yhteisiä merkityksiä, yhteistä ymmärrystä ja näkemystä. Yhdessä kehittäen ja kehittyen. 

Sovellamme fasilitoinnissa ja yhteisuunnittelussa seuraavia periaatteita:

YHDESSÄ JA YHTEISTYÖSSÄ
Kutsumme mukaan osallistumaan sen sijaan, että työskentely tapahtuisi siiloissa.

DIALOGISESTI
Luomme yhteisiä merkityksiä, yhteistä ymmärrystä ja näkemystä.

YHDESSÄ OPPIEN
Tuemme toiminnassamme jatkuvaa yhdessä kehittymistä.

AVOIMESTI JA LÄPINÄKYVÄSTI
Jaamme tietoa ja osaamista kaikkien hyväksi.

MONINÄKÖKULMAISESTI JA MONIALAISESTI
Suunnitellemme ja työskentelemme kokonaisuutta rikastavasti.

ARVOSTAVASTI JA DEMOKRAATTISESTI
Pidämme tärkeämpänä sitä mitä sanotaan kuin kuka sanoo.

KÄYTTÄJÄLÄHTÖISESTI
Suunnittelemme palveluja tai tuotteita käyttäjän näkökulmasta, toisinaan myös käyttäjiä mukaan kutsuen.

HISTORIA-, TILANNE- JA TULEVAISUUSTIETOISESTI
Valmennamme asiakkaitamme suunnittelemaan ja tekemään päätöksiä tässä ja nyt -työtapana, ei kankeana prosessina.

ITSE, TOISIN JA YHDESSÄ AJATELLEN
Etsimme jatkuvasti yhdessä vaihtoehtoja ja ratkaisuja asiakkaittemme toiminnan kehittämiseksi.

ITSEORGANISOITUVASTI JA TAVOITTEELLISESTI
Autamme asiakkaitamme hahmottamaan yhteiset tavoitteet, selkeät vastuut ja roolit, sekä antamaan tilaa omaehtoiselle työlle.

JATKUVASTI PRIORISOIDEN
Asetamme yhteistyössä työtehtävät tärkeysjärjestykseen.

KANNUSTAVASTI JA INNOSTAVASTI
Tuemme työskentelyyn osallistujia empaattisesti ja tunnelmaa nostaen.

JATKUVASTI ARVIOIDEN
Rohkaisemme itse-, vertais- ja ryhmäarviointiin kehitämisen ja kehittymisen tueksi.

KOKEILUKULTTUURIA EDISTÄEN
Sallimme virheet ja keskeneräisyyden, leikkisästi ja uutta etsien.

VIISAASTI JA TULOKSELLISESTI
Pidämme tärkeänä paitsi hyviä tuloksia, myös asiakkaamme kukoistusta ja hyvinvointia.