Toisin

Suhtaudumme intohimoisesti tulevaisuuden mahdollisuuksiin: minkä tahansa voi sekä ajatella että tehdä paremmin kuin nyt. Edistämme aktiivisesti toisin ajattelua ja toisin tekemistä.

Missiomme on edistää positiivisia muutoksia, yhteistä hyvää. Kaikkialla tarvitaan vaihtoehtoja sekä kokonaan uusia ideoita ja konsepteja jatkuvan parantamisen rinnalle.

Suomen juhlavuoden kunniaksi fasilitoimmme kiinnostavaa hanketta, Vaihtoehtojen Suomea

Lue lisää blogikirjoituksista Vaihtoehtojen Suomesta.

"Rohkeus lähtee ajatuksesta, että mokaaminen ei ole haitallista. Oikeastaan mokaaminen on jokaisen velvollisuus. Kun jokainen keskusteluun osallistuja ottaa riskin tulla väärinymmärretyksi, merkitysten virtaus alkaa oikeasti toimia ja yhdessä ajattelu saada ilmaa alleen. Rohkeus edellyttää niin ikään luottamusta siihen, että kaikki ovat dialogin hengessä mukana." Lue lisää tästä. 

"Pöhinään sparraavien huiputtajien lisäksi tarvitaan myös ajattelun selkeyttäjiä, flow´n rauhoittajia ja työn merkityksellistäjiä – ammattimaisia ihmettelijöitä, jotka eivät jätä työntekijöitä yksin vaan antavat näille mahdollisuuden löytää itsensä ja työnsä merkityksellisyyden uudelleen." Lue lisää tästä. 

”Näyttää vahvasti siltä, että Suomen pahin ongelma ja uhka on näköalaton lyhyen tähtäimen työ ja liiallinen konkretia (…) Kuvitelkaapa henkilöä, joka juoksee metsässä, mutta katse on suunnattu vain kenkien kärkiin. Siinä käy lopulta huonosti ja pää kolahtaa mäntyyn. Toinen vertauskuva voisi olla bussi täynnä ihmisiä ja kuski, joka tuijottaa vain peruutuspeiliin samalla kun ajaa kovaa vauhtia mutkaisella tiellä. Siinäkään ei voi käydä hyvin.”
Lue lisää tästä

Muotoilu -sanaan törmää nykyään monille ihmisille uusissa, oudoissa käyttöyhteyksissä. Nykyään puhutaan systeemien, strategioiden, kaupunkien, yritysten, prosessien, palveluiden, brändien, digitaalisten tuotosten ja konseptien muotoilusta, kun taas ennen muotoilu totuttiin liittämään lähinnä koriste-esineiden, autojen, vaatteiden ja kalusteiden kaltaisiin konkreettisiin tuotoksiin (…) Mistä on kysymys? Muotoilu on muuttumassa immateriaalisen suunnitteluksi. Tämä näkyy sekä muotoilu -sanan käytössä että siinä, millaisia muotoilijota tarvitaan markkinoilla. Toimintaympäristö ja työelämä ovat monin paikoin rajussa muutoksessa. Se mikä oli tarpeellista osaamista ennen, ei ole sitä enää, ainakaan samassa mittakaavassa (…) Muotoilu on yhä enemmän aineetonta arvonluontia taideteollisuuden asemesta.”
Lue lisää tästä

”Tässä tulisi omaksua tekemisen ohjenuoraksi business as unusual. Se on ennakoivaa työotetta ja ennakkoluulotonta ratkaisukeskeisyyttä, jossa mikään vallitseva organisatorinen rakenne tai ”näin me on ennenkin tehty” -argumentoinnilla tekohengitettävä toiminto ei saisi olla pyhää – vaan kyseenalaistamisen ja vaihtoehtojen etsimisen polttoainetta.”
Lue lisää tästä

”Aikuiset oppivat vain omalta kannaltaan mielekkäitä asioita. Työn tekemisen lähtökohtina tuleekin olla omat toiveet, uteliaisuus ja pitkäjänteinen kiinnostus oman tarinan kirjoittamiseen yhdessä muiden kanssa.”
Lue lisää tästä

”Nykyajan asiantuntijuus saattaa näyttäytyä pilvenä, parvena ja jopa kollektiivisena tietoisuuteena. Asiantuntijuus eräällä tavalla synkkautuu verkostoissa reaaliaikaisesti, kun joukko jakaa samoja uutisia ja tutkimustietoa. Tuloksena jatkuvasti päivittyvä, joukkoistettu ja yhteinen ymmärrys.”
Lue lisää tästä

”Eräällä aiemmalla IT-alan työnantajallani laskimme paljonko työaikaa kuluisi, jos keskijohdon edustaja raportoisi tunnollisesti laadusta, asiakkaista, projekteista, alaisista ja omasta suorituksestaan organisaation edellyttämien prosessien mukaisesti. Vastaukseksi tuli, että sisäisten rutiinien hoitamiseen kuluisi 140% työajasta. Tuoreen Deloitten tutkimuksen mukaan 35% työajasta on mahdollista käyttää mielekkääseen ja arvoa tuottavaan tekemiseen. Vastaavia lukuja löytyy myös Service Now:n tutkimuksesta, joka osoittaa että 3.3% Yhdysvaltain bruttokansantuotteesta menee papereiden pyörittämiseen eli noin $700Mrd. Ei siis riitä, että yhteiskuntamme on rakentunut tukemaan putkiaivoisuutta, vaan työelämässä tiukat prosessit ja mittarit ottavat elämämme haltuun. Kornia koko seikkailuissa on, ettei suurin osa mitattavista asioita tuota lainkaan lisäarvoa kellekään. Julkista sektoria on hauska irviä päällään makaavaksi mahdottomaksi byrokratian pyramidiksi, mutta samat ongelmat toistuvat yksityisen puolen organisaatioissa.”
Lue lisää tästä