Fasilitointi

Erinomainen fasilitoija ohjaa ja rytmittää yhteisuunnittelua tilannetietoisesti. Hän on hyvä kuuntelija, yleissivistynyt kokonaisuuksien ymmärtäjä ja inhimillinen kannustaja. Taitava fasilitoija yhdistää näkökulmat, sisällöt ja osaamiset. Hän saa tuloksia aikaiseksi yhdessä erilaisten ihmisten kanssa.

Mitä fasilitointi oikein tarkoittaa? Valitettavasti tuolle vierasperäiselle sanalle ei ole suoraa suomenkielistä vastinetta. Fasilitointi merkitsee valmentavaa ryhmäprosessien ohjaamista.

Fasilitoija suunnittelee työn kulun yhteistyössä asiakkaan kanssa ja ohjaa työtä valmentavasti. Hän pitää langat käsissään ja vastaa siitä, että tulokset syntyvät sovitussa aikataulussa. Fasilitoija luo hyvää henkeä ja tukee osallistujia työssään.

Kuvassa pääfasilitoijamme Jari Koskinen. 

Koskinen saa työstään jatkuvasti erinomaista palautetta. Tässä pari esimerkkiä palautteesta:

”Martela on yhtiönä todella mielenkiintoisessa transformaatiossa tuoteyrityksestä aidoksi arvoa tuottavaksi palveluyritykseksi. Työn tekemisen tapa on muuttunut pysyvästi ja henkilöstön merkitys yrityksille on kasvanut. Työympäristön merkitys on siten kokonaisuudessaan kasvanut. Muutama vuosi sitten Martela lanseerasi työympäristön koko elinkaareen perustuvan palvelumallin. Uusi linjaus edellytti myös omien työtapojen ja päätöksenteon muutosta aikaisempaa suoraviivaisempaan, osallistavampaan ja ketterämpään suuntaan. Työympäristöjen asiantuntijuus edellyttää Martelalta laajakatseista näkemyksellisyyttä vallitsevista ja nousevista työn tekemiseen vaikuttavista ilmiöistä ja vaikutussuhteista. Martela on käänneyhtiö.

Alternative Futures on ollut mukana tässä strategisessa suunnanmuutoksessamme. Jari Koskinen on omalla innostavalla ja dynaamisella otteellaan fasilitoinut keskustelua korostaen innovatiivisuutta ja rohkeutta muodostaen konsernillemme yhtenäistä Martela One -näkemystä. Lisäksi Jari on osaltaan tuonut vahvoja impulsseja uuteen tapaan, jolla tarjoamaamme reaaliaikaisesti ja ketterästi kehitetään.”

– Panu Muhonen, Offering Director, Martela

”Jari Koskinen on innostava ja asiantunteva muutoksen fasilitaattori.
Hänellä on aivan erityinen kyky saada ihmiset pohtimaan tulevaisuuden vaihtoehtoja. Moninäkökulmaisesta strategisesta kehittämisestä yhdessä on ollut meille todella paljon käytännön hyötyä olipa sitten kyse osaamisen tai opetuksen sisältöjen kehittämisestä. Hänen avullaan olemme opetelleet tiedon ja osaamisen jakamiseen pohjautuvaa yhteisöllistä tapaa suunnitella ja tehdä töitä. Koskinen on myös mukaansatempaava luennoitsija, yhteissuunnittelun asiantuntija ja omaperäinen ajattelija.”

– Rehtori Outi Kallionen, Lahden ammattikorkeakoulu

Fasilitoinnin tukena meillä on usein graafinen fasilitoija, joka dokumentoi ja konseptoi työn tulokset näyttävään ja informatiiviseen muotoon yhteistyössä pääfasilitoijan kanssa.

Kuvassa Graafinen fasilitoija Raquel Benmergui. 

Dokumentointi on myös mahdollista hoitaa pätevien osallistujien toimesta.